Liczba odwiedzin strony: 50358 Osób na stronie: 6
 

AAK. Kancelaria prawna i patentowa. Rzecznik
patentowy, radca prawny. Korbela A.

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 151 poz. 1257 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych o
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby. (Dz. U. z dnia 17 września 2002 r.) Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732 i Nr 113, poz. 984 i 985) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz. U. Nr 80, poz. 412 i z 2000 r. Nr 46, poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 1: a)  w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3)  Biuro Ochrony Rządu.", b)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  na wniosek odpowiednio komendantów wojewódzkich Policji, komendantów oddziałów Straży Granicznej lub Szefa Biura Ochrony Rządu, zwanych dalej "komendantami jednostek organizacyjnych formacji uzbrojonych",";   2)   § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12.  Poborowi, którzy stawili się do służby w formacji uzbrojonej, pełnią tę służbę na zasadach określonych odpowiednio w odrębnych przepisach dotyczących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem § 14-16.";   3)   w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3.  Poborowego zwalnia się ze służby w formacji uzbrojonej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, również w przypadkach, w których odrębne przepisy przewidują zwolnienie odpowiednio funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu ze służby...
KRS 0000250254 - STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE "YACHT KLUB TORUŃ"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE "YACHT KLUB TORUŃ" STOWARZYSZENIE 2006-02-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BOBOLI 37 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
956-216-81-52 340141071 0000250254
KRS 0000250253 - LEGAL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LEGAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-02-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAGONOWA 77 87-100 TORUŃ M. TORUŃ M. TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(56) 654-66-05 (56) 654-66-05 legal@legal-bc.com.pl http://www.legal-bc.com.pl/
NIP: REGON: KRS:
956-216-49-06 340128604 0000250253
KRS 0000250252 - TRANZYT MACIEJEWSKI KAROL NOSILA JACEK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TRANZYT MACIEJEWSKI KAROL NOSILA JACEK SP. J. SP. J. 2006-02-03 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POBIEDZISKA 16/30 61-049 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
782-234-58-69 300234869 0000250252
KRS 0000250251 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE PIEKARNIA ARKADIUSZ I JAN WOLANIN SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE I USŁUGOWE PIEKARNIA ARKADIUSZ I JAN WOLANIN SP. J. SP. J. 2006-02-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CMENTARNA 5 95 - 100 ZGIERZ ZGIERZ ZGIERSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
732-000-28-37 471032682 0000250251
KRS 0000250250 - "EFFECTIVE FIT OUT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EFFECTIVE FIT OUT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-02-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KSIĄŻĘCA 17/19 00-498 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-000-94-72 140359439 0000250250